Vládci kouzel

Skupina studentů se vydá v rámci školního projektu na cestu do kempu... Tam, se ale stane něco divného...Paul Reynolds a jeho kamarád Alex se snaží vystrašit děvčata ale technickým omylem a souhrou náhod se jim podaří otevřít "bránu" do paralelního světa.

Touto bránou Paul projde, brána se za ním uzavře a pro náš svět je Paul nezvěstný. Ocitá se ve světě, který je velmi odlišný od našeho. Lidé žijí v dané hierarchii, která odlišuje běžný lid od vládnoucí vrstvy, kterým se tzv. říká Vládci kouzel.

Tento svět je specifický tím, že vládnoucí vrstva působí represivně na lid, mají zákony, které stanovují zákaz vynalézání nových věcí a inovaci starých postupů. A kdo v jakémkoli ohledu zákaz poruší, je vyhnán ze země.

Vládci kouzel žijí uzavřeně od ostatního lidu v zámku a běžný lid o nich nesmí vědět cokoli bližšího. V zásadě si Vládci kouzel sami pro sebe střeží technologické postupy, které jim dodávají moc a díky kterým mohou vládnout a korigovat všeobecný život.

Paul začíná chápat zdejší poměry a uvědomuje si, že je v pěkné kaši. Jedinou otázkou zůstává - je vůbec možné, aby se mohl vrátit zpět? Později zjistí, že toto není zdaleka jediný problém, který musí vyřešit.

Délka: 24 min

427 hlasů