Lela ze samoty

Gruzínský barevný film o lásce dvou mladých lidí. V údolí pod kavkazskými horami má být postaven velký metalurgický závod. Mladí lidé, kteří mají v závodě pracovat, jsou posláni vyučit se do závodu na Ural. Je mezi nimi Vepchia, který zanechal doma snoubenku Lelu. Vepchiovy nepřítomnosti využije Mgelika, aby se Lele dvořil a získal ji pro sebe. Když se mu to nedaří, neváhá zadržet Vepchiovy dopisy Lele a namluvit jí, že její snoubenec na ni zapomněl a že se na Urale oženil. Lela nevěří, ale když ji Mgelika stále přemlouvá, rozhodne se za něho se provdat. Na svatbu přijde i Dato, který se již vrátil z Uralu, a vyčte Lele, že se zachovala k Vepchiovi hanebně. Lela prohlédne Mgelikovu lest a utíká od něho do města, kde se vyučí svářečkou. Pracuje na stavbě metalurgického závodu, kde má pracovat i Vepchia. Ten se vrací se svými přáteli z Uralu k slavnostní prvé tavbě. Hledá Lelu, ale dozví se, že je vdána. Nakonec však za přispěni přátel se všechno vysvětlí a oba mladí lidé se znovu sejdou.

80 hlasů